Baza znanja

Pretraga i sortiranje proizvoda

Kada je u pitanju pretraga proizvoda, vrši se direktno sa liste svih proizvoda upisivanjem traženog termina u polje za pretragu. Pretraga se obavlja po nazivu, opisu, šifri dobavljača, šifri proizvoda, fabričkim oznakama ili tehničkim karakteristikama.

Ukoliko u bazi nije pronađen proizvod koji odgovara traženom terminu sistem će prijaviti poruku "U bazi ne postoje proizvodi koji odgovaraju zadatom terminu”.

Pored pretrage, listu proizvoda možete sortirati po nazivu proizvoda rastuće ili opadajuće.

Screenshot 1: Sortiranje proizvoda rastuće ili opadajuće

Proizvodi su prikazani po 15 rezultata po stranici, ukoliko ne izaberete drugačije.

Screenshot 2: Izbor broja rezultata po stranici