Baza znanja

Profil klijenta

Opšti pregled

Na vrhu profila klijenta nalaze se informacije o nazivu firme odnosno imenu i prezimenu klijenta, kao i linkovi koji omogućavaju izmenu podataka o klijentu i kreiranje novog računa za odabranog klijenta.

Zatim su prikazane servisne informacije koje uključuju podatke o pravnom odnosno fizičkom licu, podatke o kontakt osobi, finansijske podatke i poslednji komentar koji ste ostavili za ovog klijenta.

Finansijski podaci o klijentu prikazuju zbir svih izdatih računa ovom klijentu po svim valutama. Ovo je naročito zgodno kako bi ste brzo imali uvid u ukupan promet ostvaren sa odabranim klijentom.

Komentari

U okviru servisnih informacija o klijentu nalaze se i Komentari. Klikom na link «Svi komentari» pojaviće se poseban odeljak stranice na kojem se nalazi formular za upis novih kao i pregled postojećih komentara o klijentu.

Dužina komentara je limitirana brojem karaktera ali sam broj komentara je neograničen. Komentari se prikazuju hronološki tj od najnovijeg ka najstarijem.

Izmena informacija

Informacije o klijentu možete menjati po potrebi klikom na link koji se nalazi na vrhu profila. Formular za izmenu informacije je identičan formularu za dodavanje klijenata i sve informacije osim email adrese su obavezne.

Bitno je napomenuti da nakon što izvršite promenu podataka za nekog klijenta ista se neće odraziti na račune koji su do tada izdati klijentu. Izmenjeni podaci će se pak videti na na svim postojećim predračunima kao i na svim budućim predračunima i računima koje budete izdavali ovom klijentu.

Računi i predračuni

Na profilu klijenta prikazani su i svi računi i predračuni. Prikaz je podeljen u dva taba: «Računi» i «Predračuni». Ovi tabovi se prikazuju samo ukoliko za klijenta zapravo postoje računi ili predračuni.

Računi i predračuni su prikazani u redovima, po jedan red za svaki. Klikom na red dobijate dodatne informacije o stavkama koje se na njemu nalaze kao i informacije o uplatama. Informacije o stavkama obuhvataju nazive i opise proizvoda, količine, osnovice, ukupno obračunati PDV i ukupan iznos po stavci. Ukoliko se radi o deviznim računima ili predračunima pored iznosa naznačena je i valuta o kojoj je reč.

Sekcija «Uplate» pruža uvid u evidnirane uplate po računu ili opcije za storniranje.

Svaki račun ili predračun dostupan je za preuzimanje u PDF formatu klikom na broj računa odnosno predračuna. Dokumente na engleskom jeziku možete preuzeti iz pod-taba "Download PDF".

Kartica klijenta

Pored računa i predračuna postoji i tab «Kartica klijenta». Kartica klijenta predstavlja tabelarni prikaz svih potraživanja od klijenta (izdatih računa) i dugovanja prema klijentu (primljenih uplata). Na ovaj način možete jednostavno ispratiti sva dugovanja i potraživanja prema određenom klijentu.