Baza znanja

Postojeći proizvodi i usluge

Još jedna zanimljiva i vrlo korisna funkcionalnost koja se tiče izdavanja predračuna odnosi se na postojeće usluge i proizvode. Ako za primer uzmemo predračun koji smo malopre kreirali, obratimo pažnju na nazive i cene proizvoda i usluga koji se na njemu nalaze.

Prilikom kreiranja svakog narednog predračuna, ukoliko krenete da dodajete stavku čiji naziv odgovara stavci koju smo već koristili – sistem će Vam je automatski ponuditi za odabir. Ukoliko je odaberete primetićete da su polja za Naziv i Cenu proizvoda automatski popunjena. Na Vama je da podesite opis, količinu i poresku stopu.

Ova funkcionalnost u mnogome olakšava kreiranje predračuna ukoliko se stavke često ponavljaju, tako da ceo predračun možete kreirati za svega tridesetak sekundi.

Takođe ukoliko ste pokrenuli kreiranje predračuna sa profila klijenta, primetićete da su informacije o samom klijentu već podešene.