Baza znanja

Storniranje računa

Svaki račun koji ste izdali može biti storniran i to se obavlja kroz sekciju “Uplate”. Da ponovo napomenemo, sekcija “Uplate” je dostupna sa profila klijenta za svaki račun u tabu “Računi”.

Račun stornirate klikom na dugme “Storniraj račun” nakon čega će Vas sistem zamoliti da potvrdite tu akciju.

Nakon potvrde storniranja klijentu se izdaje novi, storno račun. Storno računu se dodeljuje prvi naredni broj i današnji datum. Ovaj račun sadrži iste stavke kao i originalni račun s tim da su količine negativne.

Ono što je važno spomenuti je da na PDF dokumentu storno računa stoji jasno vidljiva naznaka o kakvom računu se radi i informacija o broju originalnog računa koji smo stornirali.

Što se tiče originalnog računa koji smo storinirali, u sekciji “Uplate” umesto dugmeta za storniranje računa sada stoji obaveštenje da je račun storniran tako da nije moguće isti račun stornirati dva puta.

U sekciji “Uplate” storno računa ne postoje informacije o uplati već informacija o broju originalnog računa koji smo stornirali.