Baza znanja

Pregled ulaznih računa

Modul Ulaz robe pruža mogućnost unosa robe na stanje odgovarajućeg (izabranog) magacina.

Modul Ulaz robe ima zasebnu sekciju u glavnom navigacionom meniju. Klikom na link Ulazni računi pojaviće se dodatne opcije:

  • Pregled ulaznih računa
  • Dodaj novi ulazni račun

U pregledu ulaznih računa se standardno prikazuju svi ulazni računi za tekuću godinu i tekući mesec od svih dobavljača. Filterima u zaglavlju moguće je promeniti godinu ili mesec.

Screenshot 1: Lista ulaznih računa

Ulaz robe moguć je na nekoliko načina:

  • Ulazni račun
  • Ulazni konačni račun
  • Knjižno odobrenje (prilikom vraćanja robe u magacin)

Ulazni avansni računi ne utiču na stanje robe u magacinu, ali utiču na obračun PDV-a i zbog toga se nalaze na listi ulaznih računa. Takođe, avansni računi, kao i drugi tipovi ulaznih računa, mogu biti i za usluge.