Baza znanja

Upravljanje predračunima sa profila klijenta

Na profilu klijenta predračuni i računi će se prikazivati u dva taba odnosno sekcije. Ukoliko za zadatog klijenta ne postoje izdati računi, tab “Računi” se neće uopšte prikazati.

U tabu “Predračuni” svaki predračun je prikazan kao jedan red i klikom na isti dobijaju se dodatne informacije o predračunu.

Osnovne informacije o predračunu, pre nego što “otvorite” dodatne informacije, uključuju broj predračuna, datum izdavanja, ukupan iznos, dugme za preuzimanje u PDF formatu i rok plaćanja.

Klikom na red dobijamo dodatne informacije koje su podeljene u dve sekcije: “Stavke” i “Download PDF”.

U sekciji “Stavke” vidimo sve stavke koje se nalaze na tom predračunu uz informacije o nazivu i opisu, ceni po jedinici, količini, osnovici, iznosu PDV-a i ukupnom iznosu stavke.

U sekciji Download PDF nalaze se linkovi za download predračuna na srpskom i engleskom jeziku.

Izmena i brisanje predračuna

Ukoliko želite da izmenite predračun, potrebno je da pritisnete odgovarajuće istoimeno dugme koje se nalazi pored broja predračuna. Možete promeniti sve elemente predračuna - broj stavki, naziv usluge ili proizvoda, opis, količinu, cenu po jedinici, napomenu, rok za plaćanje i valutu. Pritiskom na dugme sačuvaj, sve izmene na predračunu će biti zabeležene.

 

Da bi ste obrisali predračun neophodno je da kliknete na sam red predračuna i zatim će Vam se otvoriti dodatne informacije. Pored sekcija “Stavke” i “Download PDF” nalazi se crveno dugme “Obriši predračun”. Neophodno je da ovu akciju potvrdite s obzirom da je brisanje predračuna trajno i ova akcija se nakon brisanja ne može opovrgnuti.

Kreiranje računa od predračuna

Od svakog predračuna možete jednostavno da kreirate račun. Za željeni predračun, pronađite poslednju kolonu koja se zove “Akcija”. U ovoj koloni se nalazi dugme “Napravi račun”. Izaberite datum prometa i datum izdavanja i račun će biti kreiran.