Baza znanja

Uvod u Izveštaje

Pored suštinskih funkcionalnosti kao što su izdavanje predračuna i računa, možda najbitniji deo servisa MojeFakture su izveštaji.

Izveštaji su dostupni kroz «Glavni navigacioni meni», sekcija «Izveštaji». Postoji pet tipova izveštaja.

Prvi izveštaj je «Otvorene ponude» koji prikazuje sve predračune koje ste kreirali. Drugi izveštaj je «Neplaćeni računi» koji Vam omogućava da vidite sve račune koji nisu uplaćeni. Nakon njega slede Godišnji, Mesečni i Dnevni izveštaj, s tim da se poslednja četiri izveštaja odnose isključivo na račune.

Bitno je napomenuti da se na Početnoj tj Dashboard stranici nalaze zbirni rezultati ovih izveštaja i to:

  • Prihod u prethodna 24h
  • Prihod ovog meseca i
  • Prihod ove godine

Klikom na svaki od ovih brojeva prikazaće se i sam izveštaj.

Što se tiče informacija dostunih na izveštajima tu su broj računa ili predračuna, datum izdavanja odnosno rok za plaćanje, naziv klijenta, PIB, matični broj, osnovica, iznos PDV-a po poreskim stopama, PDV ukupno i ukupan iznos sa PDV-om.

Sa svih izveštaja možete preuzeti račune odnosno predračune u PDF formatu klikom na broj dokumenta ili otići na profil klijenta klikom na njegov naziv.

Ukoliko imate račune koji su izdati u USD ili EUR, pored iznosa u originalnoj valuti biće prikazan i iznos u RSD obračunat po srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa.

Avansni i konačni računi na izveštajima

Avansni računi će se prikazivati na dnevnim, mesečnim i godišnjim izveštajima na isti način kao i standardni računi, s tim što će biti naglašeno u nazivu da su u pitanju avansni računi.

Kako bi izveštaji bili pravilni, konačni računi će se takođe prikazivati na izveštajima, ali će biti prikazana samo razlika za uplatu u kolonama koje se odnose na PDV i ukupan zbir.

Primer:

  • Konačni račun iznosi 30,000 dinara sa PDV-om
  • Avananso je uplaćeno 30% tj. 9,000 dinara sa PDV-om

U izveštajima će biti prikazan avansni račun sa totalom 9,000 dinara i konačni račun od 21,000 dinara.

Na ovaj način, osigurano je pravilno prikazivanje izveštaja.