Baza znanja

Uvod sekciju Klijenti

Upravljanje klijentima obavlja se kroz «Glavni navigacioni meni», sekcija «Baza klijenata». U meniju su dostupna dva linka:

  • «Dodaj klijenta» – namenjen manuelnom dodavanju klijenata
  • «Pregled klijenata»