Funkcija

XML eksport

Detaljan, hronološki uvid u sve transakcije obavljene sa kupcem. Instant uvid u stanje dugovanja i potraživanja.

XML eksport

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Mesečno fakturisanje

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.